Privacy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan er persoonlijke informatie worden gevraagd (zie toelichting hieronder). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

 

Wanneer hebben wij uw persoonsgegevens nodig

- Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig indien u ons contactformulier gebruik zodat wij u uw vraag/opmerking kunnen beantwoorden.
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodra u bij ons bent ingeschreven en om contact met u op te kunnen nemen en om u te kunnen factureren. - Als u uw activiteiten bij Aqua-Claire beeindigd worden u gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

 

Cookies

- Wij maken geen gebruik van zogenaamde trackingscookies op onze website.
- Wij maken gebruik van een functionele cookie voor het gebruik van ons contact en inschrijfformulier om zo de ingevoerde velden daar tijdelijk te onthouden in geval u een fout maakt zodat de door u ingevoerde informatie behouden blijft, deze wordt direct na het succesvol verzenden verwijderd.

 

Overzicht cookies welke wij gebruiken

PHPSESSID - duur: tijdelijk
Deze cookie wordt tijdelijk gebruikt voor het onthouden van uw persoonsgegevens tijdens het invullen van ons contact en inschrijfformulier.

 

Email

Aqua-claire stuurt u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. E-mail berichten van Aqua-Claire met eventuele attachments kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze E-mail abusievelijk hebt ontvangen, gelieve dan Aqua-Claire hiervan telefonisch of via E-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

 

Wij geven u de volgende garanties

- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste inschrijving te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketingdoeleinden van derden aangewend.
- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Aqua-Claire via E-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via; Aqua-Claire, Smokkelweg 1, 4515 LL IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) . U kunt ook een E-mail sturen via ons contactformulier.

 

Wijziging van dit privacy statement

Aqua-Claire behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Handige links

Aqua-claire

  • Smokkelweg 1
  • 4515 LL Ijzendijke
  • +31(0)115-400400
  • +31(0)6-53271124