Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. AQUA – CLAIRE
Voor interesse en inschrijving aan de zwemlessen kunt u contact met ons opnemen.
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt u hiervan een “bewijs van inschrijving”.
De minimum leeftijd voor het starten van de zwemlessen is voor het A- diploma 4 jaar.
Wanneer er een plaats beschikbaar komt wordt er met u contact opgenomen.
In overleg met u wordt er een startdatum en tijd afgesproken.
 
Recht op inhalen of restitutie van lesgeld.
1. De betaling is geldig tot en met de vervaldatum, dit zijn blokken van 13 a 14 lessen.
2. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij dit aan ons door te geven.
Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats, de les wordt doorberekend en er worden geen lessen ingehaald.
3. Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen, deze worden uiteraard niet in rekening gebracht.
Gedurende de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en in de meivakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad worden er geen lessen gegeven.
Deze periode zal niet in rekening gebracht worden.
5. De exacte sluitingsperiode zal elk jaar ruim van te voren bekend gemaakt worden.
6. Indien door overmacht onzerzijds geen lessen worden gegeven zullen wij dit zo spoedig
mogelijk mededelen. Voor deze gemiste lessen zullen inhaallessen worden ingelast.
Lesgelden worden niet gerestitueerd.
 
Contante betalingen.
1. De betaling van de lesgelden geschiedt per periode vooruit.
Bij uitblijven van betaling zal na 30 dagen, 25 euro extra in rekening worden gebracht.
2. Voor iedere nieuwe inschrijving wordt eenmalige kosten berekend van 25.- euro.
3. De prijs van de lessen wordt ieder nieuw jaar door Aqua – Claire opnieuw vastgesteld.
4. Ziekte, vakantie buiten de zomer, herfst, kerst, meivakantie ontslaat u niet van uw
    betalingsverplichting.
 
Betaling middels automatisch incasso.
1. Betaling van de zwemlessen is mogenlijk middels een machtiging tot automatisch incasso.
U machtigt Aqua – Claire tot automatisch incasso middels een schriftelijke toestemming en
met een kopie van uw identiteitsbewijs.
2. De betaling van de lesgelden geschiedt per periode vooruit.
3. Voor iedere nieuwe inschrijving wordt eenmalige kosten berekend.
4. Mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag dan kunt u tot een maand na de
afschrijving het bedrag door uw bank terug op uw rekening laten storten, neem dan wel
even contact op met Aqua – Claire, dit om herhaling te voorkomen.
5. De eerst afschrijving kan afwijkend zijn, dit i .v.m. de startdatum, daarna volgt het normale periode bedrag.
6. Indien wij meerdere malen achtereen geen incasso kunnen doen worden er administratiekosten
in rekening gebracht.
7. Ziekte, vakantie buiten de zomer, herfst, kerst, meivakantie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 
Duur tot het behalen van het diploma.
1. Gemiddeld doet een vierjarig kind er 84 lessen (6 periodes) over om het A- diploma te behalen.
De voortgang wordt mede bepaald door de motorische en cognitieve vaardigheden die bij het kind
nog in ontwikkeling zijn. Ook heel belangrijk is de inzet en de mate van aanwezigheid van het kind. Het kind moet minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn.
2. Na het behalen van het A- diploma doet het kind er gemiddeld 1 á 2 kwartalen over om het B- diploma te behalen en 1 á 2 kwartalen om het C- diploma te behalen.
 
Diploma zwemmen.
1. Aqua – Claire geeft STA diploma’s uit van het ENVOZ.
2. Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma’s.
3. Pas als uw kind voldoet aan de door het ENVOZ gestelde eisen van het diploma mag uw kind afzwemmen.
4. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u daarvan bericht wanneer het voorzwemmen en afzwemmen is.
5. Voor het Diploma, en voor het afzwemmen geldt een aparte betaling.
6. Indien u kind na het behalen van zijn diploma doorgaat voor een vervolg diploma dient u dit voor het examen aan Aqua – Claire door te geven dit i.v.m. de planning.
 
Privacybescherming.
1. Alle persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie worden met respect behandeld.
2. De beschikbaar gestelde gegevens worden niet aan derde doorgegeven.
 
Opzegging.
1. Om te voorkomen dat er ten onrechte lesgeld wordt afgeschreven of in rekening gebracht dient u minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op te zeggen doormiddel van een opzegformulier, of via de mail.
2. Bij geen opvolging aan opzegging zijn wij genoodzaakt dit te factureren of in rekening te brengen.
3. Indien uw kind na het examen niet door wil gaan met de vervolgcursus, dient u dit 3 weken voordat uw kind mag afzwemmen, schriftelijk doormiddel van een opzegformulier aan Aqua -Claire door te geven, of via de mail.
 
Aquafit, Hartpatienten en Reuma-Revalidatie zwemmen.
1. Reuma/revalidatielessen gaan per kaart van 10 lessen.
2. Indien door overmacht onzerzijds geen lessen worden gegeven zullen wij dit zo spoedig mogelijk mededelen.
3. Gedurende de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en in de meivakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad worden er geen lessen gegeven.
Deze periode zal niet in rekening gebracht worden.
De exacte sluitingsperiode zal elk jaar ruim van te voren bekend gemaakt worden.
4. Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen, en worden niet ingehaald.
 
Huishoudelijke regels.
1. Tijdens de zwemlessen is het de ouders niet toegestaan om in de ruimte waar les gegeven wordt aanwezig te zijn.
2. Het is niet toegestaan om in natte badkleding de bar te betreden.
3. Wij kunnen niet toestaan dat u de kleedruimten of de zwemhal met schoeisel betreedt, dit i.v.m. hygiëne. In de hal is er ruimte om u schoenen uit te doen.
4. Bij gekleed zwemmen, moeten de kleren schoon zijn en de schoenen / laarzen niet van buiten zijn meegebracht.
5. Er zijn 2 kleedruimte A en B beschikbaar . Aqua – Claire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gestolen, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen.
6. Het is niet toegestaan om in het gebouw meegebrachte consumpties te nuttigen.
7. Het is niet toegestaan om in het gebouw waar dan ook te roken.
8. Het is niet toegestaan shampoo of doucheproducten te gebruiken in de douches.
9. Het is belangrijk dat u 5 minuten voor de zwemles begint aanwezig bent. Als de deuren dicht zijn is de zwemles begonnen.
 
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Aqua – Claire.
Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u de algemene voorwaarden.
Bij deze voorwaarden anno januari 2021, vervallen automatisch de voorgaande Algemene Voorwaarden.

Handige links

Aqua-claire

  • Smokkelweg 1
  • 4515 LL Ijzendijke
  • +31(0)115-400400
  • +31(0)6-53271124